املاک فرشتگان
املاک فرشتگانآپارتمان کرج  گوهردشت اصلیمستر/ قابل تبدیل/ تخلیه فوری

آپارتمان گوهردشت اصلی

مستر/ قابل تبدیل/ تخلیه فوری
آپارتمان کرج  گوهردشت ف2

آپارتمان گوهردشت ف2

آپارتمان کرج   جهانشهرکلا 9 واحد/ بازدید با هماهنگی تخلیه فوری/گرمایش از کف/درب ضد سرقت

آپارتمان جهانشهر

کلا 9 واحد/ بازدید با هماهنگی تخلیه فوری/گرمایش از کف/درب ضد سرقت

آپارتمان عظمیمه

تخلیه فوری /9 واحد

آپارتمان عظمیمه

آپارتمان عظمیمه


طراحی و پشتیبانی با گروه رابیانت